De komende jaren bouwen we aan de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

 1. Afgerond: 2020 - Onderzoeken en voorbereidingen -

  Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe rwzi Gaarkeuken te kunnen vervoeren, moeten er afvalwatertransportleidingen worden aangelegd. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om te kijken hoe de plannen in de omgeving kunnen worden ingepast.

 2. Momenteel bezig: 2021 - 2022 Aanbestedingen zuiveringsinstallatie

  In 2021 liep de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van de rwzi Gaarkeuken en het verwijderen van de huidige rwzi. Daarnaast is in het veldonderzoek gedaan om in 2022 te kunnen starten met de aanbestedingsprocedure van de persleidingen.

 3. Momenteel bezig: 2022 - 2023 Aanbesteding transportsysteem

  In maart is de aanbesteding gestart. In 2023 verwachten we de aanleg van het transportsysteem te gunnen.

 4. Nog te doen: 2023 - Start aanleg zuiveringsinstallatie en transportsysteem

  Start aanleg zuiveringsinstallatie en transportsysteem

 5. Nog te doen: 2024 - Oplevering nieuwe rwzi Gaarkeuken en transportsysteem

  Oplevering nieuwe rwzi Gaarkeuken en transportsysteem

 6. Nog te doen: 2024 / 2026 - Monitoring nieuwe installatie en eventuele aanpassingen doorvoeren

  Monitoring nieuwe installatie en eventuele aanpassingen doorvoeren