De komende jaren bouwen we aan de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

 1. Afgerond: 2020 - Onderzoeken en voorbereidingen

  Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe rwzi Gaarkeuken te kunnen vervoeren, moeten er afvalwatertransportleidingen worden aangelegd. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om te kijken hoe de plannen in de omgeving kunnen worden ingepast.

 2. Afgerond: 2021 - 2023 Aanbestedingen zuiveringsinstallatie

  In 2021 is de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van de rwzi Gaarkeuken en het verwijderen van de huidige rwzi gestart. In april 2023 is de aanleg van de rioolzuiveringsinstallatie Gaarkeuken gegund aan ADS Groep Water. 

 3. Afgerond: 2022 - 2023 Aanbesteding transportsysteem

  In maart 2022 is de aanbesteding gestart. In maart 2023 is de aanleg van het transportsysteem gegund aan Strukton.

 4. Momenteel bezig: 2023 - Ontwerp rwzi Gaarkeuken

  Vanaf mei 2023 is ADS groep Water gestart met het ontwerpen van de nieuwe zuiveringsinstallatie

 5. Momenteel bezig: 2023 - Start aanleg transportsysteem

  Overzichtskaart persleiding transportsysteem verschillende deeltracés (trajecten)

  Overzicht deeltracés transportsysteem project RWZI Westerkwartier.pdflink naar pdf bestand

  Wanneer je het document 'Overzicht deeltracés transportsysteem project RWZI Westerkwartier.pdf' om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail naar rwziwesterkwartier@noorderzijlvest.nl

 6. Nog te doen: 2024 - Start bouw zuiveringsinstallatie 

  Nadat ADS groep Water de juiste vergunningen heeft ontvangen, starten zij in 2024 met de bouw van de nieuwe zuiveringinsinstallatie Gaarkeuken.

 7. Nog te doen: 2025 - Oplevering nieuwe rwzi Gaarkeuken en transportsysteem

  Oplevering nieuwe rwzi Gaarkeuken en transportsysteem.

 8. Nog te doen: 2025 / 2026 - Monitoring nieuwe installatie en eventuele aanpassingen doorvoeren

  Monitoring nieuwe installatie en eventuele aanpassingen doorvoeren.

Heb je gevonden wat je zocht?