Het archief met besluitvorming, documenten, verzonden nieuwsbrieven, verslagen en het schadeprotocol.