Waterschap Noorderzijlvest bouwt een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Deze vervangt straks de oude installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn. Zuiverder water, beter voor het milieu én minder geur en geluid in de omgeving.

Waarom een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie

Dit is nodig omdat de installaties sterk zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen die worden gesteld aan gezuiverd water. Een nieuwe zuiveringsinstallatie is daarom van groot belang.

Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond. De werkzaamheden vinden plaats onder de projectnaam RWZI Westerkwartier.

“We lozen met onze zuivering in Marum het gezuiverd afvalwater in het Dwarsdiep. Vanaf 2027 geldt daarvoor strengere Europese regelgeving. Dit heeft dus voordelen voor de waterkwaliteit en de flora en fauna in de omgeving.”

Zuiver verhaal. Projectmanager Wim de Vries. 

Heb je gevonden wat je zocht?