Op woensdag 9 november tekenden FrieslandCampina en Waterschap Noorderzijlvest de samenwerking voor het maken van een transportsysteem.

Waarom deze samenwerkingsovereenkomst?

FrieslandCampina werkt samen met ons waterschap, omdat ze niet kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsnorm. De persleiding van FrieslandCampina komt naast onze persleiding te liggen. Het gezuiverde restwater van FrieslandCampina gaat niet door onze leiding en zuiveren we niet in Gaarkeuken. FrieslandCampina betaalt alle kosten die te maken hebben met hun leiding en de persleiding wordt ook eigendom van FrieslandCampina. Een gezamenlijke aanleg zorgt voor minder hinder. In de samenwerkingsovereenkomst tussen FrieslandCampina en Waterschap Noorderzijlvest staan daarnaast alle (juridische) voorwaarden.

Wat gebeurt er nu?

FrieslandCampina is met alle grondeigenaren in gesprek om een overeenkomst te sluiten. Deze grondeigenaren krijgen dus naast een vergoeding van Waterschap Noorderzijlvest, ook een vergoeding van FrieslandCampina. We zijn trots op de samenwerking met FrieslandCampina en hopen eind 2024 een goedwerkend transportsysteem op te leveren.