Resultaat vragen project RWZI Westerkwartier

Hoe komt de zuivering eruit te zien?

We weten nu nog niet helemaal hoe de zuivering er uit komt te zien. ADS Groep Water gaat uit van een ontwerp met veel hergebruik van beton en installaties en een vergelijkbare zuiveringstechniek als de huidige zuivering. De bouwhoogte van de zuivering is daarmee beperkt. Vanaf mei 2023 gaat ADS Groep Water starten met het ontwerpen en gaan we ook in gesprek met de omgeving.

Hoe groot en lang zijn de leidingen?

  • Vanuit Marum is de leiding ongeveer 14,5 kilometer lang en 40 centimeter breed.
  • Vanuit Zuidhorn is de leiding ongeveer 4,5 kilometer lang en 50 centimeter breed. 
  • Voor FrieslandCampina is de leiding ongeveer 15 kilometer lang en 31,5 centimeter breed. 

Hoe zit het met geur- en geluidshinder?

  • Voor de nieuwe installatie is eerder een vormvrije m.e.r.-beoordeling (een toets om negatieve milieugevolgen uit te sluiten) gepubliceerd door de gemeente. Hierin is meegenomen dat nieuwe installaties nooit meer geur- of geluidshinder mogen hebben dan de huidige installatie. Dit is met verbeterde technieken en het afdichten van installaties die geur- of geluidshinder produceren goed mogelijk en is als zodanig meegenomen in het project. Hoeveel geur en geluidshinder de nieuwe installatie heeft weten we pas nadat de opdracht verleend wordt. 

Wat te doen bij schade?

  • Neem in geval schade contact op met Waterschap Noorderzijlvest. We hebben in samenwerking met een aantal grondeigenaren een schadeprotocol opgesteld. Het schadeprotocol is te vinden op deze website in het Archief onder het kopje Documenten - documenten schadeprotocol:
  • Bij schade na aanleg van de persleidingen is dit protocol met omgekeerde bewijslast van toepassing en wordt deze op een goede manier door het waterschap afgehandeld.

Heb je gevonden wat je zocht?