Planning vragen project RWZI Westerkwartier

Wat zijn de volgende mijlpalen?

 • Op basis van de plannen van de aannemers (ADS Groep Water en Strukton) wordt de planning bijgewerkt.
 • Voor aanleg van het transportsysteem willen we graag met alle grondeigenaren een overeenkomst sluiten.
 • Start aanleg persleiding.
 • Ontwerp rwzi Gaarkeuken.
 • Start bouw rwzi Gaarkeuken.
 • Het hele project is volgens planning klaar in 2025.

Welke werkzaamheden spelen nu?

 • Voor het transportsysteem is Strukton bezig met de laatste ontwerpen.
 • Voor de rioolwaterzuivering start ADS Groep Water met de ontwerpfase.

Wanneer is het ontwerp klaar?

 • ADS Groep Water zal vanaf mei 2023 starten met het ontwerpen van de zuivering. Tijdens het ontwerpen zal de aannemer bewoners uitnodigen om mee te denken met oplossingen. 

Wanneer moet het project klaar zijn?

 • Het hele project is volgens planning klaar in 2025.

FrieslandCampina werkt mee in ons project en gaat een eigen leiding aanleggen parallel aan onze leiding. Waarom doen ze mee met ons project?

 • FrieslandCampina loost haar gezuiverd afvalwater nu op het Dwarsdiep. FrieslandCampina doet mee omdat zij ook niet kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsnorm. De persleiding van FrieslandCampina komt parallel aan die van Noorderzijlvest te liggen, maar het gezuiverde afvalwater van FrieslandCampina komt niet door onze leiding en wordt ook niet gezuiverd in onze nieuwe zuivering in Gaarkeuken. 

Heb je gevonden wat je zocht?