Tijdens drie informatiebijeenkomsten in Zuidhorn, Tolbert en Sebaldeburen kregen omwonenden  begin april uitleg over de aanleg van het afvalwatertransportsysteem. Zo’n vijftig geïnteresseerden werden bijgepraat over de stand van zaken. Natuurlijk was er ruimte voor het stellen van vragen. Bovendien konden de aanwezigen de tekeningen van de route bekijken.

Aanleg transportsysteem 

De aanleg van het transportsysteem vindt in 2023 plaats. De aanbesteding loopt, in december wordt bekend welke aannemer het project gaat uitvoeren. Het gaat om 14,5 km persleiding tussen Marum en Gaarkeuken en 4,5 km tussen Zuidhorn en Gaarkeuken. De leidingen hebben een diameter van 315, 400 of 500 mm en zijn berekend op krachten van bijvoorbeeld aardbevingen. Met de meeste grondeigenaren hebben we een overeenkomst gesloten over toegang tot en werkzaamheden op hun land. Daarnaast is in samenwerking met een aantal agrariërs een schadeprotocol opgesteld.

Deelname FrieslandCampina

Vorig jaar is ook FrieslandCampina bij de aanleg van het transportsysteem aangehaakt. Het bedrijf moet voor haar afvalwater ook aan de nieuwe Europese milieuwetten voldoen. Daarom wordt in hetzelfde proces een extra leiding voor FrieslandCampina aangelegd. De beide leidingen komen niet te dicht naast elkaar te liggen om te voorkomen dat ze elkaar raken of beschadigen. Ook FrieslandCampina is bezig met het opstellen van een schadeprotocol.

Gestuurde boring Zuidhorn-Gaarkeuken

Tijdens de bijeenkomsten hebben we ook uitgelegd hoe een gestuurde boring werkt. Dit is een bekende en uitontwikkelde techniek: een gestuurde kop wordt vanuit een commandowagen bediend. Er hoeft geen sleuf gegraven te worden. Vanwege vondsten tijdens het archeologisch onderzoek zetten we deze techniek in bij een groot deel van de route Zuidhorn-Gaarkeuken. Het gaat om acht gestuurde boringen. Op de plekken waar de boring de grond in en uit gaat, vindt ontgraving tot twee meter diepte plaats. 

Open ontgraving Marum-Gaarkeuken

Op de route Marum-Gaarkeuken worden de leidingen grotendeels met open ontgraving aangelegd. Respect voor de singels staat hier hoog in het vaandel; er vindt geen bomenkap plaats. Bij de open ontgraving wordt de leiding in de sleuf aan elkaar gelast. Onder de Langewolderweg wordt over een lengte van 10 tot 15 meter zogenaamde raketpersing ingezet. Met deze techniek kun je buizen aanleggen onder een verharding, in dit geval de weg. Deze hoeven we dan niet open te breken. Bij Sebaldeburen worden nog sleuven open gegraven in verband met archeologisch onderzoek. 

Controle na aanleg

Een aantal aanwezigen stelde vragen over hoe, als het transportsysteem er eenmaal ligt, de controle op schade plaatsvindt. Dat werkt zo: een jaar na ingebruikname vindt controle plaats met een ‘intelligente pig’. Dit is een bal met sensoren waarmee de leiding wordt getest op drukverschillen. Dit krijgt een vervolg na twee jaar, daarna vindt de controle elke vijf jaar plaats.