Dit voorjaar hebben we voor de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Gaarkeuken Mobilis bekendgemaakt als beoogd opdrachtnemer. Met deze aannemer hebben we meerdere gesprekken gevoerd om te komen tot een gunning van de opdracht. Helaas zijn we het niet eens geworden.

Gunning

Dit betekent dat we van plan zijn de bekendmaking met Mobilis als beoogd opdrachtnemer in te trekken. Na 6 oktober, als de juridische afhandeling is geweest, maken we bekend welke stappen we gaan nemen om te starten met de bouw van de nieuwe rwzi.