Het waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina leggen nieuwe leidingen in landbouwgrond aan. De grondeigenaren waar het om gaat krijgen hier binnenkort bericht over via een brief. Het uitvoeren van de werkzaamheden duurt meer dan 90 dagen (de subsidietermijn). Tijdens de werkzaamheden kunnen landbouwers tijdelijk geen gebruik maken van de grond. Vandaar dat het waterschap voor deze periode een schadevergoeding uitbetaalt aan landbouwgrondbezitters. 

Aanvraag schadevergoeding tot 15 juni 2023

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet een Gecombineerde Opgave (GO) worden ingevuld. Dat kan via het digitale systeem van de RVO tot en met 15 juni 2023. Vermeld hier het hoofdgewas en de volgteelt.

Gevolgen van aanleggen nieuwe leidingen

Naast dat de landbouwgrond tijdelijk niet beschikbaar is, heeft het aanleggen van nieuwe leidingen meer gevolgen. Zo geldt vanaf 2023 een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (NGLB). Bij het nieuwe beleid gelden aanvullende vergoedingen voor eco-activiteiten. De gevolgen en eventuele compensatie hiervoor lees je hieronder:

Scheuren grasland 

  • Voor de aanleg van, of onderhoud aan het leidingnet is vanaf 1 januari 2015 een vrijstelling voor scheuren van grasland. Het scheuren van grasland wordt daardoor in kader van de eco-activiteiten de grondeigenaar niet aangerekend.

Mest en derogatie

  • Percelen die op 15 mei 2023 landbouwgrond zijn en in beheer van landbouwers, tellen mee voor de meststoffenwet. De consequenties voor mest en derogatie verschillen per bedrijf. Als je mest moet afvoeren of minder subsidie ontvangt, kan dit extra kosten geven. Eventuele extra kosten vergoedt het waterschap. De hoogte van de extra kosten kun je na 15 juli 2023 doorgeven aan waterschap Noorderzijlvest.