Vanuit aannemer Strukton is Ditta Buitenhuis het aanspreekpunt voor alle vragen over de bouw en techniek. “Ik ben er echt voor de omgeving”, vertelt ze. “Wij zijn te gast in het gebied. Daarom ga ik eerst bij de betrokken grondeigenaren langs om kennis te maken. Ik neem met hen de afspraken door die gemaakt zijn met de rentmeesters, bijvoorbeeld over wanneer er op hun terrein gewerkt kan worden. Ik leg uit hoe de bouw gaat verlopen, wanneer we van start gaan en dat ik bereikbaar ben voor hun vragen.”

Op bezoek bij grondeigenaren

Tijdens de bouw zal Ditta de grondeigenaren bezoeken om te horen hoe het gaat en of alle afspraken worden nagekomen. “Als er kleine aanpassingen in die afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over werktijden of afrasteringen, kunnen ze altijd bij me terecht. Ik zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van alle afspraken en overleg regelmatig met de technisch managers en uitvoerders van Strukton en natuurlijk ook met waterschap Noorderzijlvest.”

Aanspreekpunt werkzaamheden

Strukton start met deeltracé 2, daarna volgen 1, 3 en 4. “Voor ieder deeltracé ben ik betrokken bij het aanvragen van alle vergunningen, de archeologische en ecologische onderzoeken en het bepalen van de benodigde verkeersmaatregelen. Een hoop regelwerk dus! Ik zal vaak te vinden zijn op de bouwplaatsen en in de keet.

Overzicht deeltracés 

Overzicht deeltracés transportsysteem project RWZI Westerkwartier.pdf

  • Wanneer je het document 'Overzicht deeltracés transportsysteem project RWZI Westerkwartier.pdf' om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail naar rwziwesterkwartier@noorderzijlvest.nl

Ik hoop op een fijne samenwerking en nodig iedereen van harte uit om bij mij aan de bel te trekken als er iets is!”