Wie legt de persleidingen en gemalen aan? Voor de aanleg van de persleidingen is het waterschap in gesprek met Strukton. In de ‘concretiseringsfase’ zal de aannemer zijn plannen verder afmaken. Als deze fase succesvol is, krijgt Strukton het werk in maart gegund.

Aanbesteding in twee delen

De aanbesteding van het project doen we in twee delen: de bouw van de rwzi en de aanleg van de persleidingen, inclusief de rioolgemalen en het afbreken van de bestaande zuiveringen in Marum en Zuidhorn. “We hebben de aanbesteding opgedeeld omdat voor één grote aanbesteding verschillende partijen combinaties moeten vormen. Ook zou de grotere (financiële) omvang voor grotere risico’s zorgen”, legt contractmanager Stefan Spekreijse uit.

Aan de slag in 2023

Er is nog geen nieuws over aanbesteding van de zuivering in Gaarkeuken. We willen beide opdrachten in maart 2023 gunnen. Het waterschap heeft het geld hiervoor vrijgegeven. Na gunning van beide opdrachten zullen de aannemers hun planning delen, maar we gaan uit van start van het werk in 2023.