Eerder zijn op verschillende plaatsen in het tracé archeologische vondsten gedaan. Op twee plaatsen zijn bij eerder onderzoek vuursteenafslagen uit de steentijd gevonden. Bij de eerste plek boren wij de persleiding onder de grond door. Bij de tweede plek bij Sebaldeburen zijn twee kruisingen met wegen. Hier zijn van 14 tot 25 november meer proefboringen uitgevoerd.

Het onderzoek is klaar

Met het onderzoek zijn de vuursteenafslagen beter in kaart gebracht en is een aantal proefvakken gegraven. Bij dit onderzoek door ADC Archeologie, met hulp van een aantal vrijwilligers van de Drents Prehistorische Vereniging, zijn geen belangrijke vondsten gedaan. Daarmee is het onderzoek klaar. De aannemer kan zonder archeologische begeleiding verder met het uitvoeren van de persleiding.

Archeologisch onderzoek november 2022 bij Sebaldeburen