Algemene vragen project RWZI Westerkwartier.

Wat is een transportsysteem (persleidingen en rioolgemalen)

Het transportsysteem bestaat uit persleidingen en rioolgemalen. 

 • De persleiding wordt gebruikt voor het transport van rioolwater.
 • Het rioolgemaal vangt het rioolwater op en pompt dit door de persleiding naar de rwzi.

Waar bestaat het project RWZI Westerkwartier uit?

 • Dit project is gesplitst in twee delen:
  • de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken
  • en de aanleg van het transportsysteem dat bestaat uit de aanleg van leidingen en bouw van rioolgemalen.

Er worden 3 zuiveringen samengevoegd tot één nieuwe zuivering. Waarom doen we dit?

 • Eén zuivering heeft lagere kosten dan drie zuiveringen
 • Bij een centrale zuivering voldoet de effluentlozing op het Van Starkenborghkanaal aan de waterkwaliteitsnorm. Dit is niet het geval bij het lozen van gezuiverd afvalwater vanuit de zuivering in Marum op het Dwarsdiep. Om dit mogelijk te maken worden flinke investeringen gedaan.

Waar komen de leidingen te liggen?

 • Het traject van de leidingen is vastgesteld in juni 2020 en is te vinden op deze website in het Archief :
  • Archief (onder het kopje Documenten - documenten informatie bijeenkomsten)

Met welke partners werkt het waterschap samen?

 • Gemeente Westerkwartier: Omdat we het rioolwater ontvangen. Zij denken mee en kijken naar een zo goed mogelijke keuze ook voor hun inwoners.
 • FrieslandCampina:  FrieslandCampina is sinds mei 2021 aangesloten bij ons project voor het leggen van een eigen leiding parallel aan die van ons tussen hun fabriek in Marum en het Van Starkenborghkanaal. 
 • Wetterskip Fryslân: en deel van het water ontvangen we vanaf het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip denkt hierin mee zodat het rioolwater ook bij een vernieuwde zuivering nog verwerkt kan worden in Gaarkeuken. 
 • Omwonenden en grondeigenaren: Samen met omwonenden en grondeigenaren worden eisen opgesteld waar de aannemers zich aan zullen moeten houden.

FrieslandCampina werkt mee in ons project en gaat een eigen leiding aanleggen parallel aan onze leiding. Waarom doen ze mee met ons project?

 • FrieslandCampina loost haar gezuiverd afvalwater nu op het Dwarsdiep. FrieslandCampina doet mee omdat zij ook niet kunnen voldoen aan de waterkwaliteitsnorm. De persleiding van FrieslandCampina komt naast die van Noorderzijlvest te liggen, maar het gezuiverde afvalwater van FrieslandCampina komt niet door onze leiding en wordt ook niet gezuiverd in onze nieuwe zuivering in Gaarkeuken. 

Kan de nieuwe zuivering niet op een andere locatie?

 • Een zuivering in Marum is niet haalbaar omdat het gezuiverde water nog steeds getransporteerd moet worden naar het Van Starkenborghkanaal. 
 • Een verhuizing naar een andere locatie in Gaarkeuken is onderzocht, maar zorgt voor hogere kosten en een langere proceduretijd. 

Wat is de stand van zaken over de besluitvorming?

 • Voor de zuivering is besloten om de zuiveringen van Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken samen te voegen tot één zuivering op dezelfde plek als de huidige zuivering in Gaarkeuken. Het krediet dat nodig is, is vastgesteld door het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.
 • Voor het transportsysteem is het traject vastgesteld en is de aanbesteding gepubliceerd.

Wat is er nodig voordat de aannemers aan de slag kunnen?

 • Voordat de aannemer met de persleidingen aan de slag kan moeten wij de overeenkomsten met grondeigenaren sluiten (in verband met toegang en werkzaamheden op het land). Voor uitvoering zal de aannemer aan de slag met het ontwerpen.
 • De aannemer van de rioolwaterzuivering start in mei 2023 met het ontwerpen en de vergunning aanvragen. Als de aannemer de vergunningen heeft starten we met de bouw.

Hoe gaat de aanbesteding in zijn werk?

 • Beide projecten zijn aanbesteed conform Best Value Procurement. Dit houdt in dat we niet de aannemer kiezen die de laagste prijs heeft, maar zoeken naar het aanbod met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Heb je gevonden wat je zocht?