ADS Groep gaat nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken bouwen

De aannemer voor de bouw van de nieuwe rwzi in Gaarkeuken is bekend: ADS Groep uit het Overijsselse Goor. Op 16 mei 2023 werd de overeenkomst ondertekend. Dit jaar gaat ADS Groep aan de slag met het ontwerp en de aanvraag van vergunningen. Omwonenden kunnen meedenken over de inpassing in het landschap. In 2024 start de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving

“Natuurlijk zijn we blij dat we dit project mogen uitvoeren”, reageert Marcel Rep, projectmanager van ADS Groep. “Al meer dan 75 jaar werken we veel samen met waterschappen. We zijn specialist in het bouwen van drinkwatervoorzieningen en afvalwaterzuiveringen, dus we weten goed wat we doen. Waterschap Noorderzijlvest wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. We hebben met ons plan een zo goed mogelijke invulling gegeven aan deze doelstellingen met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving.”

Geen hoogbouw

Het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden, maar Marcel kan alvast een tipje van de sluier oplichten: er komt geen hoogbouw. “Door de systeemkeuze die we met Arcadis hebben gemaakt, kunnen we het laag houden zodat je er straks weinig van ziet. Bovendien zijn er geen chemicaliën nodig.” Het waterschap verwerkt op de nieuwe rwzi Gaarkeuken ook het rioolwater van Marum en Zuidhorn. De kracht zit in een energiezuinig beluchtingssyteem. Toch komt er volgens Marcel geen toename in geur: “Ook daar houden we rekening mee in de bouw. Bassins die geur kunnen verspreiden dekken we zorgvuldig af en we plaatsen geurfilters, zodat er ook minder geur wordt afgegeven.” 

Oog voor omwonenden

Het team van ADS groep stelt zichzelf binnenkort voor aan de omwonenden, vertelt omgevingsmanager Martijn Spoolder. “We willen hen graag betrekken bij de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de rwzi straks zo goed mogelijk in de omgeving past?”

“Daarom gaan we ‘landschapsateliers’ organiseren. Daarvoor nodigen we omwonenden nog voor de zomer uit.” Hoeveel last krijgen zij straks eigenlijk van de bouwwerkzaamheden? “Natuurlijk proberen we de overlast te beperken”, antwoordt Martijn. “De bestaande installatie wordt gesloopt, dat kan helaas niet helemaal zonder lawaai. Maar we nemen bij de bouw wel een aantal maatregelen om hinder zoveel mogelijk tegen te gaan:

  • Minder geluid. “Bij het bouwen passen we boorpalen toe in plaats van heipalen. Dat scheelt behoorlijk wat geluid.”
  • Minder transport. ADS Groep hergebruikt 80 procent van de materialen van de oude installatie en het bedrijfsgebouw wordt gerenoveerd. Zelfs het puin krijgt een nieuwe functie op het terrein. ADS Groep verwacht dat er bijna niets afgevoerd hoeft te worden. Deze aanpak is duurzaam én beperkt het aantal transportbewegingen flink.
  • Duidelijke routes en heldere afspraken. Helemaal zonder transport kan ADS Groep uiteraard niet bouwen. Martijn: “We zorgen voor een duidelijke routing en goed aangegeven in- en uitritten voor het bouwverkeer. Ook maken we goede afspraken met de transporteurs.”

“En mocht het nodig zijn, dan zorgen we voor extra maatregelen en voorlichting. Veiligheid voor alles!”