In augustus startte Strukton met de aanleg van de nieuwe persleiding voor tracé 1 en 2. Volgens planning zal het deel tot de kruising van de Ipo Haaimaweg en De Jouwer in week van 22 december klaar zijn. Voor nu ligt het project op schema, maar het natte weer vraagt helaas om meer geduld. Dit betekent dat Strukton werk moest verzetten om de terreinen en sleuven droog te maken en houden.

Nieuwe persleiding voor tracé 1 en 2

 • Trace 1: Marum – Beldam Kaart deeltraces tranportsysteem project RWZI Westerkwartier.pdf (kun je om een of andere reden de kaart niet lezen stuur dan een e-mail naar rwziwesterkwartier@noorderzijlvest.nl).
  De boringen in tracé 1 zijn bijna afgerond. Strukton werkt deze week aan de laatste boring bij de A7.Als alles goed blijft gaan dan denkt Strukton de boringen voor de kerst klaar te hebben.
 • Trace 2: Beldam – kruising Ipo Haaimaweg/De Jouwer
  De leidingen in tracé 2 die in een open sleuf komen, zijn klaar tot aan de Hooiweg. Het werk aan de noordzijde van de Hooiweg gaat in 2024 verder.

Planning 

 • De planning is dat Strukton in week van 22 december de persleiding van Marum tot aan de Hooiweg klaar heeft.
 • Het herstel van de werkterreinen volgt in het voorjaar van 2024, als het weer hiervoor geschikt is.
 • Het werk verderop de route naar Gaarkeuken volgt in het voorjaar van 2024.

Om ADS niet voor de voeten te lopen start Strukton de eerstvolgende weken al met de voorbereidingen en aanleg van de gestuurde boringen vanaf de rioolwaterzuivering. 

Vragen en contact 

Onze keet staat op de RWZI in Marum. Zo zijn we dicht bij het werk. Ons werk is te volgen via de BouwApp. Hierin kun je vragen stellen of meldingen maken over het werk aan de rioolwaterzuivering. Dit kan ook direct bij de omgevingsmanager van Strukton: Ditta Buitenhuis (06-1055 7407). 

Download de BouwApp via de QR-code.

Logo van de Bouwapp

QR-code bouwapp

 • Ga naar ‘Ontdek' 
 • Zoek en selecteer in de BouwApp de projectnaam ‘Bouw persleidingen en rioolgemalen Westerkwartier ’
 • Selecteer 'Toevoegen aan favorieten’.
 • Je ontvangt dan alle informatie over dit project.